Què fem?El projecte educatiu desenvolupat als nostres Centres s’autocomprèn com una oferta de valors centrada en les persones. La intervenció educativa personalitzada s’adreça a la integració de coneixements, destreses i actituds en el desenvolupament ple i harmònic de cada persona i s’orienta a la construcció d’una societat més justa.

Els trets específics de la nostra proposta educativa s’expressen al Caràcter Propi dels Nostres Centres.

 

Caràcter Propi