93 666 10 79

SEU SOCIAL

Dr. Alcay, 6, 2º 1ª

50006 Zaragoza

CONTACTE

Verge de la Mercè, 16

08980, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

93 666 10 79

SEU SOCIAL

Dr. Alcay, 6, 2º 1ª

50006 Zaragoza

CONTACTE

Verge de la Mercè, 16

08980, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Història

La Fundació Educativa La Mercè és una entitat sense afany de lucre creada per tal de donar continuïtat al projecte educatiu desenvolupat per les Religioses de la Mare de Déu de la Mercè des de l’any 1860.

L’activitat educativa duta a terme des de fa més de 150 anys participa de la visió carismàtica de l’Orde de la Mercè, nascuda al segle XIII i destinada des del seu origen a l’alliberament de les persones captives. Aquesta experiència històrica i la seva espiritualitat configuren la nostra forma d’entendre l’educació al segle XXI com a compromís d’acompanyament en el procés de desenvolupament integral de les persones.

La fundació avui

Declarem que cada ésser humà és un valor en sí mateix, independentment de la seva ètnia, ideologia, religió, posició social, capacitat adquisitiva o qualitats personals.

Entenem l’escola com a institució al servei de la societat amb el repte de fer realitat la igualtat d’oportunitats.

Apostem per l’educació viscuda en un ambient d’acollida familiar i un clima alegre i positiu que afavoreixi la proximitat, la senzillesa i que fomenti experiències humanitzadores i de creixement personal.

Fomentem un model de comunitat educativa participativa i integradora de les necessitats, objectius i voluntats de tots els qui la formen, amb la garantia d’obertura i servei a tots els sectors socials, especialment als més necessitats.

Proposem un model d’escola arrelada a la comunitat, coneixedora de la realitat, la cultura, els costums i tradicions del seu voltant; una escola que promou la identitat dels pobles dels quals forma part i facilita la integració de tothom.

Oferim a la societat una formació científica, tècnica, humanística i artística de qualitat, resultat d’una inquietud permanent d’innovació i progrés pedagògic.

Prioritzem la formació de persones lliures com un dels objectius essencials de la nostra educació. Aquesta opció bàsica ens és un repte per aconseguir que els nostres alumnes:

Adquireixin gradualment un concepte clar i autèntic de llibertat, aprenguin a fer un bon ús de la seva llibertat i siguin respectuosos amb la llibertat dels altres. Interioritzin que l’alliberament total de la persona es realitza en la donació de sí mateixa en el servei als altres.

Participin en la tradició mercedària que contempla Maria de la Mercè com a model de dona lliure, creient i compromesa amb tots els processos d’alliberament. Protagonitzin el seu propi procés de síntesi personal entre la fe, la cultura i la vida.

Comparteixin activament la nostra esperança d’una societat futura sense cap tipus de discriminació.